24.6.2010 klo 10:41
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä

Sisäasiainministeriö

Sisäasiainministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta lausumme kohteliaimmin seuraavaa.

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kotoutumisen edistämisestä. Kotouttamista koskevaa sääntelyä selkiytetään ja lain soveltamisala laajennetaan koskemaan kaikkia Suomessa asuvia maahanmuuttajia. Myös viranomaisten tehtävänjaosta säädettäisiin nykyistä selkeämmin ja yksityiskohtaisemmin. Hallituksen esitys on valmisteltu sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastolla ja sidosryhmistä koostuvassa ohjausryhmässä. Suomen Yrittäjät ei ole ollut edustettuna ohjausryhmässä.

Suomen Yrittäjät kannattaa hallituksen esityksen tavoitteita. Hallituksen esityksen ehdotukset muodostavat laajan ja joustavan kokonaisuuden, joiden perusteella voidaan huomioida maahanmuuttajien erilaiset tilanteet ja mitoittaa kotoutumista edistävät toimenpiteet maahanmuuttajan tilanteen mukaan. Erityisen myönteisenä pidämme ehdotusta siitä, että myös työperäisille maahanmuuttajille on hallituksen esityksen perusteella mahdollista laatia kotoutumissuunnitelma. Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole lausuttavaa hallituksen esityksestä.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Outi Tähtinen
työmarkkina-asioiden päällikkö