2.12.2010 klo 11:08
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 8 ja 11 luvun muuttamisesta

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan, että ne yrittäjät ja apurahansaajat, joilla on työkyvyttömyyden alkaessa voimassa samanaikaisesti sekä maatalousyrittäjän eläkelaissa että yrittäjän eläkelaissa tarkoitettua eläketurvaa koskeva vakuutus, saisivat samanaikaisesti sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päivärahaa yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen perusteella. Lisäksi esitys sisältää muutamia lähinnä teknisluonteisia muutosehdotuksia.

Kaikki YEL-vakuutetut yrittäjät maksavat korotettua päivärahamaksua, jolla katetaan omavastuuajalta maksettavan päivärahan aiheuttamat menot. Sekä YEL- että MYEL-vakuutetut yrittäjät saattavat nykyään kuitenkin menettää huomattavankin YEL-työtulon mukaan määräytyvän omavastuuajan päivärahan, koska ovat oikeutettuja Mela-päivärahaan.

Suomen Yrittäjät pitää erittäin perusteltuna, että sairausvakuutuslaissa oleva epäkohta korjataan ja sekä MYEL- että YEL-vakuutuksen omaavat yrittäjät voivat jatkossa saada sairausvakuutuslain mukaista omavastuuajan päivärahaa samanaikaisesti molempien yrittäjäeläkelakien vakuutusten perusteella. Kannatamme esitystä tältä osin varauksetta.

Esityksen teknisluonteisten ehdotusten osalta emme vastusta esitystä.

Suomen Yrittäjät ry

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies