1.7.2010 klo 13:32
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta lausumme kohteliaimmin seuraavaa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta niin, että muutoksenhaku-lautakuntaa koskevat lainkohdat siirretään tapaturmavakuutuslaista uuteen erilliseen lakiin. Ehdotus ei muuttaisi olennaisesti muutoksenhaku-lautakunnan tehtäviä ja kokoonpanoa tai asioiden käsittelyssä noudatettavia periaatteita. Muutoksenhakulautakunnan päätoiminen puheenjohtaja nimitettäisiin tehtäväänsä toistaiseksi, ja myös puheenjohtajien varajäsenjärjestelmää ehdotetaan uudistettavaksi. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa ja työttömyysturvan muutoksenhaku-lautakunnassa ehdotetaan otettavaksi käyttöön yhden tuomarin kokoonpano. Lisäksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan yhden tuomarin kokoonpanon käyttöalaa ehdotetaan laajennettavaksi.

Suomen Yrittäjät pitää ehdotusta uudeksi laiksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta perusteltuna. Yhden tuomarin kokoonpanon osalta pidämme lähtökohtaisesti tärkeänä muutoksenhakulautakuntien monijäsenistä kokoonpanoa asioiden monipuolisen harkinnan ja oikeusturvan näkökulmasta. Ottaen kuitenkin huomioon muutoksenhakulautakuntien käsittelyaikojen pituuden ja oikeudenkäynnin joutuisuuden vaatimukset sekä sen, että hallituksen esityksessä yhden tuomarin ratkaistavaksi ehdotetut asiat ovat luonteeltaan yksinkertaisia, jotka eivät vaadi laajaa oikeudellista arviointia, voidaan yhden tuomarin kokoonpanoa koskevaa muutosehdotusta pitää perusteltuna.

Pidämme tärkeänä, että muutoksenhakulautakuntien yrittäjien asioiden jaosto- ja täysistuntokäsittelyssä on riittävä yrittäjien olosuhteiden asiantuntemus. Tämä ei toteudu tällä hetkellä kaikin osin, esimerkiksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa ei ole nimettynä yrittäjien olosuhteita tuntevaa jäsentä. Suomen Yrittäjät edellyttää, että edellä mainittuihin sosiaalivakuutuksen muutoksenhakujärjestelmän lautakuntiin nimetään jatkossa myös yrittäjien olosuhteita tuntevat jäsenet.

Suomen Yrittäjät ry

Outi Tähtinen
työmarkkina-asioiden päällikkö, varatuomari