23.5.2008 klo 09:47
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ulkorajayhteistyön hallinnoinnista (HE 42/2008 vp)

Eduskunnan hallintovaliokunnalle

Suomen Yrittäjiä on kuultu myös asian valmistelun varhaisemmassa vaiheessa. Tuolloin katsoimme, että uudistuksella voidaan joustavoittaa ohjelmien hallinnointia ja maksatushakemusten käsittelyä. Uudistuksen katsottiin yleisemminkin olevan sille asetettujen tavoitteiden mukainen ja selkeyttävän EU:n ulkorajayhteistyön käytännön toteuttamista.

Edellä olevilla perusteilla toteamme hallituksen esityksen olevan kannatettava. Meillä ei ole esityksen suhteen yksityiskohtaisia huomautuksia.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Antti Neimala
johtaja