17.4.2014 klo 10:53
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä valmisteverotuslain muuttamisesta

Eduskunta
Valtiovarainvaliokunta
Verojaosto

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valmisteverotuslakia siten, että alkoholin verottoman matkustajatuonnin valvonnan selkeyttämiseksi ja helpottamiseksi otettaisiin käyttöön näyttöä varten määrälliset ohjetasot.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Määrällisten ohjetasojen käyttöönotto alkoholijuomien matkustajatuonnissa vaikuttaisi yrityksiin mahdollisesti vain välillisesti. Jos ohjetasojen käyttöönoton ja tehostuneen valvonnan myötä tilastoidun alkoholin osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta kasvaa, tämä vaikuttaisi positiivisesti myös alan yrityksiin. SY pitää ohjetason käyttöönottoa edellä mainitusta syystä perusteltuna.

Alkoholijuomien ohjetasoista säädettäisiin valmisteverotuslain 72 §:ssä. Ehdotamme esitystä muutettavaksi eri alkoholijuomien ohjeellisten enimmäismäärien ryhmittelyn osalta siten, että valmisteverotuslain säännöksen ryhmittely vastaa joko valmisteverotusdirektiivissä tai laissa alkoholi- ja alkoholijuomaverosta käytettyä esitystapaa.

Laura Kurki
veroasiantuntija