30.8.2010 klo 10:08
Lausunto

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö
Vero-osasto

Suomen Yrittäjät haluaa kiinnittää huomiota uuden alv-direktiivin 168a artiklaan, ja varmistaa, että se tulee kaikkine sisältöineen implementoiduksi arvonlisäverolakiin.

Artiklan 168a § tarkoitus on, että oikeus vähennysten tarkistukseen on myös silloin, kun vähennykseen oikeuttamaton osuus kiinteistöstä otetaan myöhemmin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Siitä nähty tarpeelliseksi ottaa direktiiviin nimenomainen säännöskin (Art.168a(1), 2. kpl).

On tavallista, että yrittäjä rakennuttaa omakotitalon, josta osa on liiketoiminnan käytössä ja osa asuntona. Myöhemmin osa asuntotilasta otetaan liiketoiminnan käyttöön. Direktiivin ja AVL 120 § 2 momentin mukaan yrittäjällä on oikeus vähennysten tarkistukseen.

Koska direktiiviinkin on otettu vähennysten tarkistamisesta oma säännös, näemme tarpeellisena tällaisen säännöksen kirjaamisen myös arvonlisäverolakiin. Tulkinnanvaraisuuden vähentämiseksi esitämme sen lisäämistä lakiluonnokseen.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Satu Grekin
veroasiantuntija