13.8.2010 klo 14:08
Lausunto

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta

Valtiovarainministeriö
Vero-osasto

Makeisille, makeisten kaltaisille valmisteille, suklaalle, kaakaota sisältäville tuotteille, jäätelölle, mehujäälle ja muille niiden kaltaisille jäädytetyille tuotteille esitetään säädettäväksi uusi valmistevero. Virvoitusjuomien valmisteveroa ehdotetaan korotettavaksi ja veropohjaa laajennettavan lähdeveteen sekä kaakao- ja kahvijuomiin. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien verotuksella arvioidaan kerättävän 100 – 120 miljoonaa euroa enemmän, kuin vuonna 2010.

Lausunto

Esitettävällä lailla on tarkoitus paikata työnantajan kela-maksun poiston jättämää aukkoa valtiontaloudessa. Suomen Yrittäjät pitää kela-maksun poistamista erittäin merkittävänä ja positiivisena päätöksenä, joka edistää yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Vaikka makeisten ja virvoitusjuomien valmisteveron korotus on valitettava, on ollut tiedossa, että muualta verotusta kiristetään.

Lakiesityksessä on kuitenkin ominaisuuksia, jotka heikentävät joidenkin yrittäjien toimintaedellytyksiä mm. lisäämällä pimeän tuonnin houkuttelevuutta. Vaikka rajanvedossa soveltamisalan määrittelemisessä ei lakiesityksen mukaan ole odotettavissa merkittävässä määrin ongelmia, ovat asetetut rajaukset sellaiset, että ne voivat luoda epäoikeudenmukaisuuden tunnetta, joka on omiaan aiheuttamaan keinotekoisia ilmiöitä (mm. keksien ja patukoiden erilainen kohtelu).

Lainmuutoksen tavoite on fiskaalinen eikä ohjaava. Tämä ei kuitenkaan johdu tahdon puutteesta verottaa nimenomaan epäterveellisiä valmisteita, vaan sen lakiteknisestä haastavuudesta. Lakiluonnoksessa on myönnetty avoimesti, että terveysvaikutuksia on jollakin tapaa pyritty ottamaan huomioon, kuten nimikkeeseen 1905 kuuluvien tuotteiden verotuksen ulkopuolelle jättäminen siksi, että tähän nimikkeistöön kuuluvan ruokaleivän saattaminen valmisteveron piiriin olisi epätoivottavaa.

Tässä muodossa lakiesitys syrjii tiettyjä valmisteita ilman riittävän selvää perustetta, kun terveellisyys ei ole sellainen tekijä. Tämä ei lisää verovelvollisten veronmaksuhalukkuutta, jolloin voi olla odotettavissa merkittäviä ongelmia esimerkiksi harmaatuonnin muodossa.

Verotuksen toimittava viranomainen

Pidämme yrittäjien kannalta hallintokustannuksia lisäävänä sitä, että makeis- ja virvoitusjuomaverotuksen toimittaja tulisi mahdollisesti vaihtumaan pian lain voimaantulon jälkeen. Verotustoimintojen keskittämista pohtinut VETO-työryhmä päätyi loppuraportissaan esittämään Tullin verotustehtävien siirtoa Verohallinnolle. Viranomaisen vaihtuminen makeis- ja virvoitusjuomaverotuksen oltua voimassa vasta lyhyen aikaa voi aiheuttaa yrittäjille kaksinkertaista hallinnollista taakkaa mm. lyhyen ajan sisään samansisältöisiin selvityspyyntöihin vastaamisen muodossa. Myös viranomaiselle aiheutuu huomattavia kustannuksia verotusvalmiuden järjestämisestä lyhyen ajan sisällä kahteen eri viranomaiseen.

Esitämme, että makeis- ja virvoitusjuomaveron voimaantuloa lykättäisiin samaan ajankohtaan, kun toimivaltainen viranomainen muuttuu Tullista Verohallintoon.

Näin vähennetään viranomaisen kustannusten lisäksi myös niitä verovelvollliselle raskaita ja kalliita tilanteita, että viranomainen kysyy monta kertaa aina eri selvityspyynnöllä lisäselvitystä eri asioihin.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Satu Grekin
veroasiantuntija