15.5.2002 klo 14:58
Lausunto

Lausunto koskien ehdotusta neuvoston asetukseksi yhteisöpatentista (U 54/2000 vp, E-kirje 6.5.2002)

Eduskunnan lakivaliokunta

Suomen Yrittäjillä ei ensinnäkään ole huomautettavaa valtioneuvoston ehdottamiin linjauksiin koskien kielikysymystä, kansallisten virastojen suorittamia uutuustutkimuksia sekä vuosimaksujen jakoa kansallisten virastojen välillä. Pidämme yhteisöpatenttijärjestelmän aikaan saamista tärkeänä tavoitteena.

Ensi asteen tuomioistuinta koskevassa kysymyksessä olemme edelleen sillä kannalla, joka on ollut tähän asti myös Suomen ajama linjaus, että ensi asteessa yhteisöpatentteja koskevat riidat ratkaistaisiin jäsenvaltioissa. Kysymys on periaatteellisesti merkittävä, koska kokonaan keskitettyyn tuomioistuinjärjestelmään siirtyminen merkitsisi, että yksityisten välinen riita tulisi ratkaistavaksi kansallisten rajojen ulkopuolella toimivassa elimessä. Perusteet, joiden nojalla Suomi on tähän saakka ajanut asiassa ensiasteen käsittelyn hajauttamista, ovat mielestämme edelleen pätevät; toisin sanoen kysymys oikeuden saavutettavuudesta ja järjestelmän läheisyydestä sekä se, että myös tuomioistuintoiminnoissa voitaisiin säilyttää Suomessa patenttiosaamista.

Suomen Yrittäjät ei näin ollen pidä hyvänä valtioneuvoston ehdottamaa Suomen linjauksen tarkistamista siihen suuntaan, että Suomi voisi kannattaa Suomen alkuperäistä kantaa keskitetympää ensi asteen tuomioistuinjärjestelmää. Hajautettua mallia vastaan on esitetty mm., että jäsenvaltion tuomioistuimen päätöksen patentin mitättömäksi julistamisesta ei tulisi voida ulottua koko yhteisön alueelle. Jos tämä koetaan ongelmalliseksi kysymykseksi, voisi kenties olla mahdollista, että mitättömyyskanteet käsiteltäisiin ensi asteessakin keskitetysti. Mielestämme Suomen ehdotettua uutta kantaa tulisikin vielä tarkistaa pohtien sitä vaihtoehtoa, voisiko vain tietyt asiat mahdollisesti rajata ensi asteen ratkaisuina tehtäväksi keskitetyssä järjestelmässä.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Rauno Vanhanen
johtaja