15.5.2014 klo 10:49
Lausunto

Lausunto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden luonnoksesta (nro 6/421/2014)

Opetushallitus

Suomen Yrittäjät ja Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry antaa seuraavan lausunnon Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnonperusteiden luonnoksesta.

Mielestämme Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteet vastaavat kotityöpalvelualalla toimivien henkilöiden osaamisvaatimuksia. Kodinhuoltajan tutkinnon muodostuminen kahdeksasta eri tutkinnon osasta on liian repaleinen ja luonnoksessa oli merkitty osalle vain 0,5 arvoinen tutkinnon osa. Tämän myötä pahimmillaan tutkinnon suorittaja suorittaa yhdeksän tutkinnon osaa. Mielestämme valinnaisia tutkinnon osia voisi yhdistää tai laajentaa, jotta kaikki olisivat 1 tutkinnon osan arvoisia.

Tutkintojen muodostuminen näyttötutkinnoissa ja peruskoulutuksessa ei ole samanlainen. Tutkinnon osat 2.4.16 – 2.4.18 ovat vain peruskoulutuksessa suoritettavia tutkinnon osia.

2.2.2. Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut

Tutkinnon osa on raskas. Voisiko tekstiilihuoltopalvelut poistaa tästä yhteydestä omaksi tutkinnon osaksi? Lisäksi ehdotamme, että arvioinnin kohde alan yritystoiminnan ja yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi poistetaan tästä yhteydestä, sillä asiayhteys tutkinnon osaan on keinotekoinen ja se ei sisälly muihinkaan tutkinnon osiin.

2.4.15 Yritystoiminnan suunnittelu ja 2.4.18 Yrityksessä toimiminen

Mikä ero näillä kahdella tutkinnon osalla on? Voisiko perustutkinnossa olevat tutkinnon osat yhdistää esim. 2.4.15 Yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen tutkinnon osaksi?

2.4.16 Huippuosaajana toimiminen

Miten määritellään vaikea arvioida sekä määritellä mm. ” huippuosaaja, huipputuotanto, huippupalvelu”. Ristiriidassa perustutkinnon tason kanssa, kuuluisi erikoisammattitutkintoon. Tämän vuoksi ehdotamme tutkinnon osan poistamista perustutkinnosta.

2.4.17 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Nimike on hyvä, mutta sisällöstä saa kuvan, että kyse on tutkintotilaisuuteen valmistautumista. Näin ollen kolme ensimmäistä ammattitaitovaatimusta voisi mielestämme jättää pois.

Suomen Yrittäjät

Veli-Matti Lamppu
johtaja