30.8.2013 klo 08:01
Lausunto

Lausunto kuljettajatutkinnon ajokoepaikkakuntien määräämisestä

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan kuljettajatutkinnon ajokoepaikkakuntia koskevasta määräysluonnoksesta seuraavaa.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin määräyksellä tämänhetkisistä ajokoepaikkakunnista lopetettaisiin peräti liki kolmasosa. Vähentäminen 103 ajokoepaikkakunnasta 72 paikkakuntaan kohdistuisi pääasiassa pitkien välimatkojen päässä oleviin alueisiin. Ajokokeiden suorittamismahdollisuuksien lopettaminen kohdistaisi haittavaikutuksensa sekä nuoriin ajokorttia hankkiviin kansalaisiin kuin myös autokouluyrityksiin. Suomen Yrittäjät vastustaa ajokoepaikkakuntien vähentämistä.

Ajokokeiden lopettaminen paikkakunnalta lopettaisi autokoulutoiminnan alueelta, koska ajo-opetuksen antaminen edellyttää käytännössä harjoittelua juuri ajokoepaikkakunnalla. Pitenevät välimatkat estävät käytännössä autokoulupalveluiden tarjoamisen paikkakunnilla, joilla ei ole ajokoemahdollisuutta.

Tästä seuraa edelleen huomattavaa kustannusten kasvua ajokorttia hankkiville nuorille autokoulumatkojen pidentyessä. Pidentyvät matkat johtaisivat myös koulusta poissaolojen lisääntymiseen, koska oppilaat ovat paljolti juuri lukioiässä olevia nuoria. Kun ajokortin hankkimiskustannukset ovat muutoinkin olleet viime aikoina huolestuttavasti kasvamassa, esitetty ajokoepaikkakuntien karsiminen entisestään vai kasvattaisi kustannuksia.

Emme lainkaan ymmärrä emmekä voi hyväksyä liikenteen turvallisuusviraston esittämiä perusteluita vähentämiselle, kun perusteluina esitetään vähentämisen johtavan kansalaisten yhdenvertaisuuden parantumiseen ja varmistavan kansalaisille tasavertaiset lähtökohdat kehittyä vastuullisiksi kuljettajiksi. Mielestämme ajokokeiden suorittamismahdollisuuksien vähentäminen päinvastoin heikentää kansalaisten yhdenvertaisuutta.

Määräysluonnoksen perusteluissa ei myöskään missään kohdassa esitetä, että harvemman asutuksen paikkakunnilla tapahtunut ajoharjoittelu ja ajokokeen suorittaminen johtaisivat kuljettajien heikompaan ajotaitoon ja vaarantaisivat siten liikenneturvallisuutta. Tiedossamme ei myöskään ole tämänkaltaista tutkimustulosta.

Suomen Yrittäjät katsoo, että ajokoepaikkakuntien vähentämissuunnitelmasta on syytä luopua.

Suomen Yrittäjät

Rauno Vanhanen
johtaja