15.3.2011 klo 08:28
Lausunto

Lausunto kuulemisasiakirjasta – vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt kaupallisiin toimiin ja kauppatapoihin liittyvissä riita-asioissa Euroopan unionissa

Euroopan komissio

Suomen Yrittäjillä on ollut mahdollisuus osallistua vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä koskevaan Suomen kannan kansalliseen valmisteluun. Suomen kannasta ilmenevät seikat ja vastaukset yksittäisiin kuulemisasiakirjan kysymyksiin vastaavat pääosin näkemyksiämme.

Haluamme kuitenkin korostaa sitä, että komission olisi hyvä analysoida nykyisiä ADR-järjestelmiä ja selvittää, onko Euroopassa käytössä olevien yli 750 vaihtoehtoisen riidanratkaisumenetelmän joukossa erityisesti mikro- ja pk-yritysten tarpeisiin sopivia järjestelmiä tai voitaisiinko niiden pohjalta kehittää pk-yritysten tarpeisiin sopiva järjestelmä.

Erityisesti yksinyrittäjät ja mikroyrittäjät ovat sekä lainsäädännön materiaalisen sisällön osalta että oikeuden saatavuuden (access to justice) osalta usein väliinputoajan asemassa. Tuomioistuinkäsittelyyn liittyvät haasteet ja rajoitteet ovat yksin- ja mikroyrittäjillä aivan samanlaisia kuin kuluttajillakin (ks. kuulemisasiakirjan kohta 2.1.10). Ainakin Suomessa kuluttajille suunnatut ADR-järjestelmät ovat maksuttomia, mutta yrityksien käytössä olevat järjestelmät ovat usein maksullisia. Katsomme näin ollen, että kuluttajanäkökulman lisäksi ADR-järjestelmien kehittämistyötä voitaisiin tehdä myös pk-sektorin näkökulmasta (Think Small First).

Suomen Yrittäjät ry

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö,
varatuomari