29.8.2011 klo 10:38
Lausunto

Lausunto laajakaistahankkeen väliarviointiin

Liikenne- ja viestintäministeriö

Yleistä

Suomen Yrittäjät pitää Matti Vanhasen II hallituksen aloittamaa ja Jyrki Kataisen hallituksen jatkamaa laajakaistahankkeen tavoitteita hyvinä. Laajakaistahankkeen tavoitteet tukevat suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittymistä ja luovat yrityksille paremmat toimintaedellytykset. Nopeiden ja toimivien tietoliikenneyhteyksien ulottaminen koko maahan edesauttaa yritystoiminnan ja työpaikkojen sijoittumista myös syrjäisemmille seuduille.
Sen sijaan Suomen Yrittäjät pitää Liikenne- ja viestintäministeriön asettamaa 100 megan laajakaistayhteyden rakentamista ja ulottamista koko maahan kaavamaisena. Väliarvioinnin yhteydessä tulee arvioida, että riittääkö tulevaisuudessa uusien teknologioiden kehittymisen myötä myös pienempi yhteys nopeiden yhteyksien ulottamiseksi koko maahan.

Eri asiantuntija-arvioissa on esitetty, että tulevaisuudessa uusien kehittyvien teknologioiden myötä nopeisiin ja toimiviin laajakaistayhteyksiin riittäisi alle 100 megan yhteydet. Liikenne- ja viestintäministeriön väliraportissa on esitettyä mallia, että huippunopeisiin yhteyksiin edettäisiin vaiheittain, huomioiden markkinoiden ja teknologioiden kehitys. Tätä etenemismallia voi pitää hyvänä. Suomen Yrittäjät tukee myös ajatusta, että laajakaistahankkeeseen kehitetään toimintamalleja, joilla suuret teleyritykset saadaan osallistumaan laajemmin hankkeisiin.

Laajakaistahankkeen ensimmäisessä vaiheessa yhden megan tavoitteen aikaansaamiseksi olisi välttämätöntä tehdä valtion toimesta riittävät lisärahoituspanostukset.

Väliarvioinnin yhteydessä tulee analysoida huolella, että onko kaikissa paikoissa laajakaistayhteyksien rakentaminen ja ulottaminen tarpeen toteuttaa nyt valitulla valokuitutekniikalla. Suoritettujen kokeiluhankkeiden yhteydessä on tullut esiin, että langattomilla sovelluksilla yhteyksien rakentaminen olisi tullut edullisemmaksi. Tämän kokemusperäisen tiedon perusteella on syytä harkita toimintamallia, joka ei ole liian kaavamainen ja vain yhteen teknologiaan nojautuva. Hankkeita tulee voida toteuttaa kustannustehokkaasti yritysten ja kansalaisten etua ajatellen.

Yksityiskohtaisia huomioita

Suoritettujen kokeiluhankkeiden yhteydessä on tullut esiin useita ongelmia, joihin on syytä kiinnittää huomiota jatkossa. Laajakaistahankkeen pilottihankkeissa hallinnointi koettiin byrokraattiseksi. Myöskään viranomaisohjeistus ei aina ole ollut riittävän tarkkaa ja täsmällistä. Hankkeiden koordinaatiota ja ohjeistusta tulee kehittää ja keventää. Myös hankkeiden maksatukseen on niiden byrokraattisuuden ja monimutkaisuuden takia syntynyt viivästyksiä.

Laajakaistayhteyksien rakentamisen vauhdittamiseksi tulisi harkita kotitalousvähennyksen määräaikaista korottamista ja jaksottamista useammalle vuodelle. Kotitalousvähennyksen määräaikaisella korottamisella luotaisiin selkeä kannustin tehdä laajakaistahankkeita ja samalla se vaikuttaisi myönteisesti yrittäjyyteen ja työllisyyteen.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Anssi Kujala
varatoimitusjohtaja

Kari Jääskeläinen
elinkeinopoliittinen asiamies