21.11.2011 klo 09:44
Lausunto

Lausunto lakiesityksestä julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista

Eduskunnan talousvaliokunta

Rahoitusmarkkinoiden häiriöalttius sekä pankkitoiminnan kiristyvä kansainvälinen säätely voivat vaikeuttaa Suomen taloudelle tärkeää viennin rahoitusta erityisesti pääomatavaroiden viennissä. Vuosina 2009 – 2011 käytössä ollut ja finanssikriisin takia luotu väliaikainen valtion varainhankintaan perustuva vientiluottojen jälleenrahoitusmalli on osoittautunut tarpeelliseksi. Nykyisissä hyvin epävarmoissa talouden ja rahoitusmarkkinoiden oloissa tarve joustaan ja pysyvään julkiseen viennin rahoitukseen on ilmeinen.

Julkisesti tuetun vienninrahoitusjärjestelmän tehtävänä on paikata ajoittain esiintyvää markkinapuutetta, luoda suomalaisille vientiyrityksille rahoituksen osalta kilpailukykyiset olosuhteet sekä toimia elinkeinopolitiikan välineenä vientiyritysten ja niiden alihankkijoiden toiminnan edistämisessä. Julkinen vienninrahoitusjärjestelmä ei kilpaile yksityisten rahoituslaitosten kanssa.

On myönteistä, että viennin rahoituksen kilpailukykyisyyden tarve todetaan itse lakiesityksessä. Väliaikaisessa viennin rahoitusmallissa valtio vastasi suoraan varainhankinnasta, mutta esitetyssä mallissa näin ei ole. Tästä syystä Finnveran varainhankinnalle annettava maksuton valtiontakaus on tärkeä edellytys viennin rahoituksen kilpailukyvylle. Rahoituksessa syntyvät luottoriskit katetaan Finnveran vientitakuilla. Myös valtiontakausten enimmäismäärän nostaminen 5 miljardiin euroon on tarpeellinen muutos, vaikka se ei oleellisesti nostakaan viennin rahoitusmahdollisuuksia nykyisestä. Tätä rajaa onkin voitava tarvittaessa nopeasti nostaa.

Viennin julkisessa rahoitusjärjestelmässä on Finnveran ja Suomen Vientiluotto Oy:n lisäksi mukana keskeisesti muita osapuolia kuten pankit ja valtiokonttori, joten kokonaisuus on monimutkainen. Korostamme siksi, että julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen sekä korontasauksen siirtymäsäännösten tulee olla mahdollisimman selkeät ja esitettyjen lakien soveltamisen mahdollisimman yksiselitteistä, jotta uuden esitetyn järjestelmän tehokkuus- ja kilpailukykytavoitteet käytännössä toteutuvat.

Suomen Yrittäjät ry

Timo Lindholm
varatoimitusjohtaja