11.8.2016 klo 14:54
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö
Vero-osasto

Esityksessä ehdotetaan, että makeisten ja jäätelön valmisteverosta luovuttaisiin. Lisäksi virvoitusjuomaveron piiristä poistettaisiin kasvipohjaiset maitoa korvaavat tuotteet sekä jääpalat. Eräiden juomapakkausten valmisteverosta annettua lakia muutettaisiin siten, että jääpalat poistettaisiin veron piiristä.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Pidämme esitystä hyvänä ja kannatamme makeisten ja jäätelön valmisteveron poistamista ehdotetulla tavalla havaittujen EU-oikeudellisten ongelmien poistamiseksi. Muilta osin SY:llä ei ole esitykseen huomautettavaa.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Mikael Pentikäinen Laura Kurki
toimitusjohtaja veroasiantuntija