18.8.2017 klo 16:00
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annettua lakia. Savukkeiden, sikareiden ja pikkusikareiden, piippu- ja savuketupakan sekä savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa korotettaisiin keskimäärin 21 prosenttia. Korotukset kohdistuisivat pääosin tupakkatuotteiden yksikköveroon, ja ne toteutettaisiin neljässä vaiheessa vuosina 2018 ja 2019.

Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan seuraavaa:

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaan tupakkaveroa korotetaan asteittain 270 miljoonalla eurolla. Esityksen tavoitteena on toteuttaa vielä toteuttamatta oleva puoliosuus hallitusohjelman mukaisista veronkorotuksista.

Suomen Yrittäjät kannattaa verotuksen painopisteen siirtämistä työn ja yrittämisen verotuksesta kulutus- ja haittaveroihin. Esitysluonnos on perusteltu myös terveyspoliittisista syistä.

Veronkorotuksilla tavoitellaan maltillista tupakkatuotteiden hintojen nousua ja siten tupakan aiheuttamien haittojen ehkäisemistä. Maltillisten veronkorotusten toteuttaminen vaiheittain on tärkeää, jotta tupakkatuotteiden tilastoimattoman kulutuksen määrä ei kasvaisi hallitsemattomasti johtaen veropohjan kaventumiseen ja verotuottojen laskuun.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Mika Kuismanen Laura Kurki
pääekonomisti veroasiantuntija