2.12.2010 klo 11:14
Lausunto

Lausunto luonnoksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista vuodelle 2011

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut lausuntopyynnön Suomen Yrittäjille luonnoksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista vuodelle 2011. Luonnos sisältää ehdotuksen uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukijärjestelmään liittyvistä suoritteista perittäviksi maksuiksi sekä uuteen tehoreservijärjestelmään liittyvistä maksuista. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa:

Suomen Yrittäjillä ei sinänsä ole huomautettavaa luonnoksen sisältöön. Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota seuraavaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukijärjestelmään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista:

Energiamarkkinaviraston maksujen pitää olla valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisia.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukijärjestelmään liittyvistä suoritteista perittävissä maksuissa tulee huolehtia siitä, että ne eivät ole ylikatteellisia, jolloin perittävät maksut voisivat täyttää veron tunnusmerkkejä.

Suomen Yrittäjät ry

Sampo Seppänen
ympäristöekonomisti