12.12.2011 klo 10:17
Lausunto

Lausunto luonnoksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista vuodelle 2012

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa Suomen Yrittäjiltä luonnoksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista vuodelle 2012. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa:

Suomen Yrittäjät haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin kohtiin koskien Energiamarkkinaviraston maksullisia suoritteita.

Energiamarkkinaviraston maksujen pitää olla valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisia ja maksuissa tulee huolehtia siitä, että ne eivät ole ylikatteellisia, jolloin perittävät maksut voisivat täyttää veron tunnusmerkkejä.

Pidämme hyvänä ehdotetusta päästökauppakauden 2013-2020 lupa-asioiden suoritteista, joissa maksun suuruus perustuu toimialakohtaisen jaottelun sijasta laitoksen todennettujen päästöjen määrään. Tämä kohtelee aiempaa tasapuolisemmin laitoksia, jotka ovat oikeutettuja pienempien päästöjensä vuoksi yksinkertaisempiin päästöjen tarkkailumenettelyihin. Myös uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotantotukiin liittyvissä Energiamarkkinaviraston maksullisissa suoritteissa tulisi selvittää mallia, jossa maksut perustuisivat voimalan kokoluokkiin.

Suomen Yrittäjät ry

Sampo Seppänen
ympäristöekonomisti