30.10.2009 klo 11:56
Lausunto

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Yhtiömiehen verotus yhtiöosuuden luovutuksessa ja yhtiön purkautuessa”

Verohallitus

Lausunto

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Ohje on tarpeellinen ja yksityiskohtaisuudessaan hyvä. Pidämme hyvänä sitä, että Verohallinto valmistelee yhtä aikaa myös sukupolvenvaihdosohjeen, sekä varojen arvostamisohjeen. Koska omistajanvaihdostilanteissa voivat kaikki nämä kolme ohjetta tulla sovellettavaksi, pidämme lähtökohtana, että ohjeet ovat yhteneväiset.

Yhtiön purkautuminen ja tuloverotus

Kun yhtiö luovuttamisen sijaan puretaan, tuloverotusseuraamuksia käsitellään Verohallituksen yhtenäistämisohjeessa. Yhtiön purkautumisesta aiheutuva tuloverokohtelu on käsityksemme mukaan hyvin vakiintunutta. Mielestämme oikea paikka lausua tuloveroseuraamuksista olisi nyt käsiteltävä, pysyväisohjeeksi tarkoitettu yhtiöosuuden luovutusohje, eikä vain vuodeksi kerrallaan annettava yhtenäistämisohje.

Yhtiöosuuden luovutushinta

Luonnoksen sivulle 4 on esitetty käsitys siitä, että velkaisen yhtiöosuuden vastaanottaminen voisi lahjan sijaan olla vastikkeellista vastattavaksi otetun velan osalta. Käsitys ei mielestämme ole perusteltu, sillä AKYL:n mukaan vastuunalainen yhtiömies ei vapaudu veloistaan, vaikka luovuttaisi yhtiöosuuden. Vaikka luonnoksessa todetaan, että tämä harkinta tehtäisiin aina tapauskohtaisesti, ei mielestämme ole silti syytä tarjoilla tällaista tulkintatapaa, kun ohjeen tarkoitus on nimenomaan yhtenäistää verokohtelu. Käsityksemme on, että velkaisen yhtiöosuuden lahjoituksia ei tähän mennessä ole pidetty verotuksessa vastikkeellisina.

Lisäys luovutusvoittoon

Mielestämme olisi hyvä lisätä ohjeeseen se, ettei negatiivisuutta lisätä luovutusvoittoon, jos: 1) negatiivisuus aiheutuu elinkeinotoiminnan tappioista, tai 2) elinkeinoyhtymänä toimimista edeltää toiminimen yksityisenä elinkeinonharjoittajana, ja yksityisotot on tehty tuona aikana.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Satu Grekin
veroasiantuntija