18.5.2022 klo 12:52
Lausunto

Lausunto maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta

Maa- ja metsätalousministeriö

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua valmistelutyöryhmän ehdotusluonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta (MISU).

Suomen Yrittäjät tukee hallituksen ilmastotavoitteita ja pitää tärkeänä, että maankäyttösektorille haetaan uusia päästövähennyskeinoja. Maankäyttösektori on merkittävä päästöjen tuottaja. Toisaalta maankäyttösektori on avainroolissa nielujen kasvattamisessa ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä ja edistämisessä. Päästövähennysten lisäksi uusia toimenpiteitä valmisteltaessa on siis tärkeää huomioida luonnon monimuotoisuuden näkökulma.

On hyvä, että hallitus on asettanut uusia ilmastotavoitteita maa- ja metsätaloudelle. Kaikkien sektorien tulee kantaa oma vastuunsa päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Tällä hetkellä päästöt alenevat nopeasti useilla muilla sektoreilla, esimerkiksi teollisuudessa ja liikenteessä, mikä on kuitenkin kasvattanut voimakkaasti monien yritysten ja yksityishenkilöiden kustannustaakkaa. On tärkeää, että kaikki sektorit osallistuvat tasapuolisesti päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen.

Hyvää ehdotusluonnoksessa on ehdotetuista toimenpiteistä toteutettu ilmastovaikutusten, kustannusten ja hyväksyttävyyden arviointi. Tällaista arviointia näkisi mielellään useamminkin politiikkatoimien suunnittelussa. Uusista päästövähennystoimenpiteistä päätettäessä maankäyttösektorin yrityksille tulevan kustannusrasitteen ja tulonmenetysten arviointi on tärkeää. Ehdotetuista toimista saattaa koitua rajut vaikutukset yksittäisille yrityksille, mitä on pystyttävä ennakoimaan mahdollisimman hyvin ennen päätöksentekoa. PTT:n tekemä ehdotusluonnoksen liitteenä oleva arvio on tälle arviointityölle hyvä alku.

Tärkeää on, että ilmastotavoitteet ovat mahdollisimman kustannustehokkaita ja oikeudenmukaisia, kuten suunnitelmassa onkin ilmoitettu toimien lähtökohdaksi. Suomen Yrittäjät näkee, että päästövähennystoimenpiteet tulee painottaa riittävät ilmastovaikutukset tuottaviin, kustannustehokkuudeltaan parhaisiin toimiin.

Lisäksi kiitettävää on, että suunnitelmassa otetaan huomioon geopoliittinen tilanne ja kansallinen huoltovarmuus ja se, miten päästövähennystoimia voidaan toteuttaa geopoliittinen tilanne huomioiden.

Suomen Yrittäjät

Emma-Stina Vehmanen
liikennepoliittinen asiantuntija

Petri Malinen
ekonomisti