20.5.2016 klo 12:00
Lausunto

Lausunto pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä (HE 69/2016 vp)

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa hallituksen esityksestä pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 69/2016 vp). Suomen Yrittäjät kannattaa kansainvälisen työjärjestön ILO:n vuoden 1930 pakkotyötä koskevan sopimuksen täydentävän pöytäkirjan ratifioimista. Pakkotyön ja ihmiskaupan vastainen työ on tärkeää. Pöytäkirjan ratifioiminen vahvistaa tätä työtä, vaikka onkin huomattava, että jo nykyinen lainsäädäntömme täyttää pöytäkirjan edellyttämän tason. Tässä yhteydessä on myös todettava, että pakkotyön ja ihmiskaupan estäminen edellyttää erityisesti kansainvälistä yhteistyötä. Tämä tavoitteen saavuttamiseksi pöytäkirjan ratifiointi mahdollisimman monessa maassa olisi tarpeen.

Suomen Yrittäjät

Albert Mäkelä
lainopillinen asiamies