25.8.2014 klo 09:46
Lausunto

Lausunto pienpanimoiden veronalennusta koskevasta muistiosta

Valtiovarainministeriö

Muistiossa selvitetään pienpanimoita koskevan veronalennuksen nykytilaa, kehittämistarpeita sekä esitetään kaksi muutosvaihtoehtoa.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Muistiossa on kiinnitetty huomiota perusteltuihin näkökohtiin ja tunnistettu nykysääntelyyn liittyvät ongelmat.

Esitetyistä vaihtoehtoisista muutosesityksistä pidämme kokonaisuutena arvioiden muutosehdotus 1:tä toimivampana, koska siinä alennusporrasrajat ovat pienemmät toiseen ehdotukseen verrattuna. Kokonaisuutena arvioiden muutosehdotuksen rakenne on toimiva ja malli lieventäisi näkemyksemme mukaan vaihtoehtoista ehdotusta paremmin nykyjärjestelmässä esiintyneitä ongelmia.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Laura Kurki
veroasiantuntija