1.12.2011 klo 11:19
Lausunto

Lausunto taajuuspoliittisesta periaatepäätöksestä

Liikenne- ja viestintäministeriö
Viestintäpolitiikan osasto

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä tehokkaan ja toimivan taajuuspolitiikan kehittämistä. Toimivilla ja kilpailluilla viestintäyhteyksillä on erittäin suuri merkitys suomalaisille yrityksille ja elinkeinoelämälle.

Nyt kyseessä oleva taajuusalue (800 MHz) on merkittävä, koska sen avulla voidaan luoda ja ulottaa koko maahan nopeat mobiililaajakaistayhteydet.

Liikenne- ja viestintäministeriön periaatepäätösesityksellä ollaan muuttamassa tähän saakka noudatettua Suomen viestintäpolitiikan linjaa. Suomessa operaattorien rahat eivät ole menneet taajuushuutokauppoihin tai ylikorkeisiin taajuusmaksuihin, joka on mahdollistanut huomattavat investoinnit tekniikkaan ja palveluihin. Merkittävät investoinnit ovat siten myös myötävaikuttaneet positiivisesti työllisyyteen. Suomessa on kansainvälisestikin vertailtuna laadukkaat ja kattavat verkot sekä suhteellisen edulliset asiakashinnat.

Suomen Yrittäjien mielestä nyt tulisi harkita toisenlaista etenemislinjaa kuin Liikenne- ja viestintäministeriön esittämä kallis huutokaupparatkaisu. Viestintäpolitiikan linjaa, joka on mahdollistanut operaattorien investoinnit ja kehityksen palveluihin tulisi edelleen jatkaa.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Anssi Kujala
varatoimitusjohtaja

Kari Jääskeläinen
elinkeinoasioiden päällikkö