25.8.2008 klo 14:51
Lausunto

Lausunto työryhmämietinnöstä koskien perheen sisäistä adoptiota rekisteröidyn parin perheessä

Oikeusministeriö
Lainvalmisteluosasto
Yksityisoikeuden yksikkö

Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa perheen sisäistä adoptiota rekisteröidyn parin perheessä koskevasta työryhmämietinnöstä. Työryhmä ehdottaa, että rekisteröidyn parisuhteen osapuoli saisi mahdollisuuden adoptoida parisuhteen toisen osapuolen lapsen. Suomen Yrittäjät lausuu asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Työryhmämietinnössä on arvioitu esityksen vaikutukset adoptioiden määrästä kattavasti. Haluamme kuitenkin korostaa, että perheen sisäisen adoption mahdollistaminen rekisteröidyn parin perheessä voi kuitenkin aiheuttaa jonkin verran kustannuksia työnantajayrityksille. Tämä tosiasia tulisi tuoda esille asian jatkovalmistelussa vaikutuksia arvioitaessa. Välittömät kustannukset työnantajayrityksille voivat seurata tietyistä työehtosopimuksista (esimerkiksi kaupan alan työehtosopimus, majoitus- ja ravitsemusalan työehtosopimus ja kiinteistöpalvelualan työehtosopimus), joiden mukaan isyysvapaa on työntekijälle palkallinen 6 päivän ajalta. Välillisiä kustannuksia puolestaan ovat mahdollisen sijaisen palkkaamisesta ja perehdyttämisestä aiheutuvat kustannukset. Vaikka edellä mainitut kustannukset ovat tällä hetkellä vähäisiä, voi kustannusten määrä nousta mikäli perheen sisäisten adoptioiden määrä kasvaa työryhmämietinnössä ennakoidun mukaisesti.

Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole asiassa lausuttavaa.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Outi Tähtinen
lainopillinen asiamies