2.4.2014 klo 10:42
Lausunto

Lausunto valtioneuvoston luonnonvaraselonteon linjausten päivityksestä

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää Suomen Yrittäjiltä lausuntoa valtioneuvoston luonnonvaraselonteon linjausten päivityksestä. Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto. Pidämme luonnonvaraselonteon linjausten päivitystä hyvänä. On tärkeää, että päivityksessä korostuu luonnonvaratalouteen liittyvä kestävä liiketoiminta ja sen edistäminen. Pidämme hyödyllisenä pk-yrityksille suunnattujen materiaalitehokkuuteen liittyvien vapaaehtoisten katselmus- ja tarkistuslistojen sekä ympäristöasioiden hallintajärjestelmän kehittämistä.

Suomen Yrittäjät

Eini Lemmelä
ympäristöekonomisti