10.4.2014 klo 14:03
Lausunto

Lausunto Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015-2018 (VNS 4/2014 vp)

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Kehyspäätökseen sisällytetyt hallituksen rakennepoliittisen ohjelman työmarkkinoita ja työuria koskevat toimet ovat Suomen Yrittäjien mielestä oikeaan suuntaan meneviä. Toimenpiteissä korostuvat varsinkin pitkäaikaistyöttömien ja muiden rakennetyöttömyyden piirissä olevien työllistymismahdollisuuksien parantamiseen tähtäävät ehdotukset, mikä onkin erittäin perusteltua. Vaikeasti työllistyviä on kaikista työttömistä työnhakijoista tällä hetkellä peräti puolet eli noin 170.000 työtöntä.

Tarpeellisina toimina voi mainita esimerkiksi työttömyysturvan 300 euron kuukausittaisen suojaosuuden käyttöönoton samoin kuin työn tarjoamisen tehostaminen työnvälityksessä. Työnvälityksen kehittämisessä parannettavaa on myös sähköisen toiminnan laajentamisessa, missä työhallinnon puolella tehdäänkin valmistelua.

Vuorotteluvapaan ehtojen tiukentaminen on perusteltua, joskaan muutoksen vaikutus kokonaisuuteen ei ole kovin suuri. Oikein toimenpide olisi ollut lakkauttaa vuorotteluvapaajärjestelmä.

Puutteena pidämme sitä, että hallituksen rakennepoliittisen ohjelman osatavoitteisiin ei ole sisällytetty toimenpiteitä työvoiman kysynnän lisäämiseksi, toisin sanoen keinoja, joilla yritysten valmiutta lisätä työvoimaansa voitaisiin parantaa. Työvoiman tarjonnan lisäämistoimet ovat tietenkin välttämättömiä mutta tarjonnan parantuminen ei automaattisesti konkretisoidu uusiksi työpaikoiksi, jollei yrityksillä ole halua ja uskallusta palkata uusia työntekijöitä. Tässä tarkoituksessa yrittäjäjärjestö on vastikään julkaissut oman keskusteluavauksensa (”Työmarkkinat toimiviksi, työnteko kannattavaksi, työllistäminen helpoksi”) työelämän rakenteiden kehittämiseksi.

Rauno Vanhanen
johtaja