14.8.2017 klo 15:30
Lausunto

Lausunto varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt esityksen eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 § muuttamisesta.

Hallituksen tavoitteena on osana kannustinloukkujen purkamista alentaa varhaiskasvatusmaksuja pieni- ja keskituloisilta perheiltä sekä perheiltä, joilla on useampi lapsi.

Kannustinloukkujen purkamisella pyritään lisäämään lasten mahdollisuutta osallistua varhaiskasvatukseen. Toisena kannustinelementtinä on työllisyyden lisääminen. On todettu, että pienten lasten perheissä työnteon kannustavuutta heikentävät yleisen asumistuen lisäksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja lasten kotihoidon tuki.

Lainsäädännön 5 § määritellään kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu.

Esityksen mukaan kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu saa olla enintään perheen koon perusteella määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä. Esimerkiksi kahden hengen perheessä (lapsi ja aikuinen), jonka tulot ovat enintään 2050 euroa varhaiskasvatusmaksu voi olla enintään 10,5 % (nyt alaraja on 1915 euroa ja prosenttimäärä 11,5).

Enimmäismaksu lasta kohden kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa on 290 euroa kuukaudessa.

Pykälässä 8 määritellään sisarusten maksujen määräytyminen.

Useampilapsisessa perheessä nuorimmaisen lapsen varhaiskasvatusmaksu määräytyy lain 5 § mukaan. Seuraavan lapsen asiakasmaksuksi voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 % nuorimman maksusta. kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasmaksulaki ei säätele yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja vaan niistä sovitaan palveluntuottajan ja huoltajien välisellä sopimuksella.

Kunta voi alihankkia varhaiskasvatuspalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Valinnanvapautta lisää mahdollisuus palvelusetelin käyttöön. Vuonna 2015 palveluseteliä käytettiin 15 514 lapsen varhaiskasvatuksessa, mikä on 6.3 % varhaiskasvatuksessa olleista lapsista.

Suomen Yrittäjien näkemys esitykseen

Suomen Yrittäjät pitää hyvänä esitystä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutoksesta. Se antaa nykyistä useammalle lapselle mahdollisuuden varhaiskasvatukseen sekä kannustaa pienituloisia vanhempia työhön.

Suomen Yrittäjät esittää lisäksi palvelusetelin käytön laajentamista varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Tämä lisää kilpailua ja vanhempien mahdollisuutta valita itselleen sopivin palvelun tuottaja.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät

Mikael Pentikäinen Veli-Matti Lamppu
toimitusjohtaja johtaja