24.9.2009 klo 10:29
Lausunto

Lausunto viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti Virken lausunnosta

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Suomen Yrittäjät vastustaa Virken esittämää mutosta. Kuten olemme varsinaisessa lausunnossamme 17.9.2009 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle todenneet, hallituksen esityksessä ehdotettu tiedon-saantioikeus on jo nykyisessä muodossaan paikoin ongelmallinen ja voisi johtaa perusteettomasti oleskeluluvan epäämiseen esimerkiksi yksittäisen verovelvoitteen laiminlyönnin tilanteessa. Virken ehdottama laajennus antaisi ulkomaalaisrekisterin pitäjälle käytännössä rajoittamattoman tiedonsaantioikeuden. Epämääräinen ja avoin tiedonsaantioikeus heikentäisi oikein toimivien yritysten oikeusturvaa sekä luottamusta viranomaistoimintaa kohtaan. Muilta osin viittaamme lausuntoomme 17.9.2009.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Outi Tähtinen
työmarkkina-asioiden päällikkö, varatuomari