14.8.2012 klo 15:55
Lausunto

Lausunto vuoden 2014 indeksitarkistusten aikaistamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Viite Lausuntopyyntönne 29.6.2012 STMO35:O0/2012

Hallitus esittää säädettäväksi lain eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien vuoden 2014 indeksitarkistuksen aikaistamisesta. Esityksen tavoitteena on aikaistaa vuoden 2014 indeksitarkistusten maksamista eräisiin kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin ostovoiman parantamiseksi, kun arvonlisäveroa korotetaan vuoden 2013 alusta.

lndeksitarkistuksen aikaistaminen tehtäisiin siten, että noin puolet vuoden 2014 arvioidusta kansaneläkeindeksin korotuksesta tehtäisiin 1 päivänä heinäkuuta 2013.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

SY ei pidä esitystä perusteltuna ottaen huomioon valtiontalouden tilanteen ja toimet, joita sen tasapainottamiseksi joudutaan tekemään. Valtiontalouden tasapainottamisen näkökulmasta olisi perustellumpaa leikata tai jättää kokonaan tekemättä indeksikorotus samalla tavalla kuin hallitus on päättänyt toimia lapsilisän indeksikorotuksen kohdalla.

Esitys ei ota kansalaisia tasavertaisesti huomioon, sillä muiden tulonsaajien osalta toimet valtiontalouden tasapainottamiseen johtavat ostovoiman kannalta täysin vastakkaiseen tulokseen. Valtioneuvoston kanslian Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan mukaan esimerkiksi palkansaajien ostovoiman ennustetaan heikkenevän 0,6 prosenttia vuonna 2013.

Vuoden 2014 indeksitarkistusten aikaistaminen yhdessä edellä mainittujen valtiotalouden tasapainottamiseksi tehtävien toimien kanssa vähentää myös kannusteita ottaa vastaan työtä. Tältä osin esitys on vastoin valtioneuvoston rakennepoliittista kannanottoa talouskasvun tukemiseksi, työllisyyden vahvistamiseksi sekä kestävyysvajeen poistamiseksi.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti