8.4.2011 klo 14:38
Lausunto

Lausunto Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisen yleissopimuksen siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksista ratifioinnista Suomessa

Ihmisoikeustuomioistuin- ja sopimusasioiden yksikkö OIK-40

Ulkoasiainministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisen yleissopimuksen siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksista ratifiointia ei Suomessa ole toistaiseksi pidetty tarkoituksenmukaisena.

Katsomme, ettei tilanne ole muuttunut aiemmasta. Suomessa siirtotyöläisiä suojaavat samat perustuslailliset oikeudet ja Suomen ratifioimat ihmisoikeussopimukset kuin muitakin maahanmuuttajia. Lisäksi lainsäädäntömme on jo pääosin sopimuksen mukainen. Näin ollen sopimuksen ratifiointia ei voida pitää välttämättömänä.

Suomen Yrittäjät ry

Rauno Vanhanen
johtaja

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies