25.10.2011 klo 11:16
Lausunto

Lausuntopyynnöt HE 54/2011 (alkoholivero), HE 55/2011 (makeis- ja virvoitusjuomaverot)

Eduskunnan valtionvarainvaliokunta
Verojaosto

Hallitus esittää korotuksia alkoholiveroon sekä makeis- ja virvoitusjuomaveroihin. Makeisten ja jäätelön valmistevero nousisi 95 senttiin kilogrammalta, virvoitusjuomien valmistevero 11 senttiin litralta. Oluen ja mietojen alkoholijuomien valmisteveroa korotettaisiin noin 15 prosenttia ja muiden alkoholijuomien noin 10 prosenttia. Esitykset liittyvät valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen.

Lausunto

Hallitusohjelmassa päätettiin korottaa mm. makeis- ja virvoitusjuomaveroja, alkoholi- ja tupakkaveroja sekä polttoaineveroja valtion kestävyysvajeen kattamiseksi yhteensä noin 500 milj. eurolla. Verotuksen painopistettä on tarkoitus siirtää mm. kasvua haittaavasta työn ja yrittämisen verotuksesta kohti ympäristö- ja terveysperusteista verotusta.

Esitetyt valmisteverojen korotusehdotukset ovat hallitusohjelman mukaisia ja sellaisina perusteltuja.

Pidämme myönteisenä sitä, että työllistäviä palvelualoja ja kauppaa haittaavaa yleistä alv-kantojen korotusta ei päätetty toteuttaa. Koska valmisteverot leikkaavat kuitenkin kotimaista kulutusta ja aiheuttavat kilpailuhaittaa, ei niidenkään käyttö ole aivan ongelmatonta.

SY pitää kuitenkin tavoitetta verotuksen painopisteen siirtämisestä välittömästä verotuksesta kohti välillistä verotusta oikeana. Kun verokannat pidetään kohtuullisella tasolla ja työn ja yrittäjyyden verotusta samalla kevennetään, kehityksen suunta on oikea, vaikka tämä käytännössä merkitseekin erityisesti kulutukseen perustuvien verojen veropohjan laajentamista. Näin on mahdollista keventää työnteon verotusta ja huolehtia sitä kautta suomalaisen työn kilpailukyvystä.

On kuitenkin tärkeää, että valmisteverot eivät muodostu tasoltaan kohtuuttoman korkeiksi, eivätkä keskeisiä kilpailijamaitamme korkeammiksi, koska tämä haittaa yritysten kilpailukykyä.

Hallitusohjelmassa veromuutokset luvataan toteuttaa yritystoiminnan edellytykset ja suomalaisyritysten kilpailukykytekijät huomioiden. Esitämme, että hallitus seuraa kaikkien ehdotettujen valmisteveromuutosten vaikutuksia yritysten kustannuksiin ja mm. harmaaseen tuontiin ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin kilpailuhaittojen torjumiseksi.

Suomen Yrittäjät ry

Anna Lundén
johtaja