8.9.2016 klo 16:26
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi perustulokokeilusta ja tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi laki perustulokokeilusta ja muutettavaksi tuloverolakia. Perustulokokeilu toteutettaisiin vuosina 2017 ja 2018. Kokeiluun valituille henkilöille Kansaneläkelaitos maksaisi kokeilun aikana perustuloa 560 euroa kuukaudessa. Perustulo olisi saajalleen verovapaata tuloa, eivätkä sen määrää vähentäisi perustulon saajan muut tulot.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät osallistui konsortioon, joka valmisteli perustulokokeilua. Kokeilun keskeisenä tavoitteena on ollut tutkia, voidaanko perustulon avulla helpottaa työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista sekä poistaa kannustinloukkuja. Osana tätä tavoitetta tutkittiin yrittäjyyden edistämistä parantamalla perustulon avulla sosiaaliturvan ja yrittäjyyden yhteensovittamista.

Suomen Yrittäjät katsoo, että luonnos hallituksen esitykseksi perustulokokeilusta ei vastaa aikaisempia tavoitteita. Syinä tähän on mainittu muun muassa perustuslaki ja muut lainsäädännölliset tekijät, kokeilubudjetin koko sekä aikataulu.

Mielestämme nyt ehdotettava malli ei anna vastauksia hankkeelle asetettuihin keskeisiin kysymyksiin. Perustulo olisi toteutuessaan sen kokoluokan yhteiskunnallinen muutos, että sen vaikutukset tulisi selvittää etukäteen poikkeuksellisen tarkasti.

Suomen Yrittäjät

Mika Kuismanen Petri Malinen
pääekonomisti ekonomisti