26.9.2011 klo 10:27
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö
Vero-osasto

Esitysluonnoksessa ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden ajaksi tilattuihin sanoma- ja aikakauslehtiin sovellettava verokanta korotettaisiin 0 prosentista 9 prosenttiin. Esityksellä myös muutettaisiin AVL 85 a §:n 1 momentin 9 ja 10 kohta. Näiden lainkohtien perusteella parturi- ja kampaamopalveluiden sekä eräiden pienten korjauspalveluiden myyntiin sovelletaan voimassa olevan arvonlisäverolain mukaan 9 prosentin verokantaa vuoden 2011 loppuun asti.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Työvaltaisten palvelualojen määräaikaisen arvonlisäverotuksen alentamiskokeilun päättyminen tarkoittaa parturi- ja kampaamopalveluiden sekä eräiden pienten korjauspalveluiden myynnin siirtymistä yleisen arvonlisäverokannan piiriin.

Pidämme käsityövaltaisten palvelualojen arvonlisäverokannan alentamiskokeilun päättämistä vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa ajoituksellisesti huonona. Työvaltaisilla palvelualoilla veronkorotukset nostavat helposti hintoja ja vähentävät palveluiden kysyntää. Arvonlisäverokannan nousulla on siksi etenkin pienimmissä palveluyrityksissä työllisyyttä heikentäviä vaikutuksia. Esitämme siksi, että hallitus valmistelisi esityksen kokeilun päättymisen porrastamisesta vähintään siten, että ensi vaiheessa edellä mainittujen palveluiden myyntiin sovellettavaa arvonlisäverokantaa korotettaisiin vain 13 prosenttiin.

Ellei arvonlisäverokannan alentamiskokeilun päättymisen porrastus ole mahdollista, esitämme harkittavaksi yritysten liikevaihtoon perustuvan arvonlisäveron alarajahuojennuksen korottamista nykyisestä 22 500 eurosta 50 000 euroon. Näin vähennettäisiin arvonlisäveron kielteisiä työllisyys- ja kannattavuusvaikutuksia pienten palveluyritysten toimintaan. Alarajahuojennuksen korottaminen hyödyttäisi myös yleisemmin kaikkia liikevaihdoltaan pieniä yrityksiä.

Esitämme myös selvitettäväksi pienimmille yrityksille mahdollisuutta nykyistä laajempaan maksuperusteiseen arvonlisäveron tilittämiseen. Vuosien 2008-2009 taantumassa yritysten maksuajat pidentyivät, osin ehkä pysyvästikin. Koska arvonlisävero on tilitettävä myynti- tai laskutuskuukautta seuraavan toisen kuukauden aikana, yritys voi joutua tilittämään arvonlisäveron ennen kuin se on itse saanut suorituksen laskustaan. Tämä koettelee etenkin pienimpien yritysten maksuvalmiutta, sillä maksuperusteista arvonlisäveron tilittämistä saavat nykyisin soveltaa lähinnä ammatinharjoittajat. Arvonlisäverodirektiivi sallii maksuperusteisen tilittämisen rajatuille yritysjoukoille.

Ehdotamme siksi, että maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys sallittaisiin liikevaihdoltaan enintään 500 000 euron yrityksille.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Laura Kurki
veroasiantuntija