28.11.2014 klo 09:59
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi rahankeräyslaista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Sisäministeriö

Esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi uusi rahankeräyslaki. Rahankeräyksiä voisi toteuttaa myös muut yhteisöt kuin yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt. Varoja voitaisiin hankkia myös muuhun kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen. Samalla lupamenettelystä luovuttaisiin ja siirryttäisiin kevyempään ilmoitusmenettelyyn. Lisäksi tehtäisiin eräitä muita muutoksia.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät pitää esitettyjä muutoksia kannatettavia. Ehdotus laajentaa rahankeräystä yleishyödyllisten tarkoitusten ulkopuolelle antaa vaihtoehdon rahoittaa vastikkeettomin rahankeräyksin myös muunkaltaista toimintaa ja hankkeita, esimerkiksi joukkorahoituksen tyyppisesti. Tämä luo yrityksillä mahdollisuuden harjoittaa rahankeräystoimintaa tavanomaisen liiketoiminnan osana.

Kannatamme myös vastikkeellisen joukkorahoituksen rajaamista esityksen ulkopuolelle. Näin mahdollistetaan sen kehittämistarpeiden ja sääntelytarpeiden selvittäminen tavalla, joka ottaa huomioon vastikkeellisen joukkorahoituksen erityispiirteet.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti