15.3.2010 klo 10:58
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta kunnioittavasti seuraavaa:

Kiinteistön kauppakirjan ja kiinteistöön liittyvien vakuusjärjestelyiden suorittaminen sähköisesti on kannatettava uudistus. Se helpottaa erityisesti tilanteita, joissa myyjän ja ostajan on hankala saapua samanaikaisesti allekirjoittamaan kauppakirja, kuten nykyisin on tarve. Ehdotettu järjestelmä muuttaa kuitenkin perusteellisesti vakiintuneita kiinteistön luovutukseen ja panttaamiseen olevia säännöksiä jonka vuoksi siitä saatavia hyötyjä ja myös järjestelmän mahdollisia ongelmakohtia on arvioitava tarkasti.

Kiinteistön kauppa on yleensä arvoltaan suuri ja varsinkin vakuusjärjestelyjen merkitys kaupassa olennainen. Tämän vuoksi järjestelmä, jolla kaupan ja vakuuksien kirjaaminen tapahtuu, tulee olla ehdottoman luotettava. Yksinkertaisen kaupan pystyy todennäköisesti yksityishenkilökin tekemään itse. Vakuuskirjausten ja niiden siirtojen osalta on kuitenkin todennäköistä, että heillä on sähköisessä järjestelmässä tarve käyttää asiatuntijaa.

Yksittäinen kiinteistö vaihtaa omistajaa melko harvoin, usein kymmenien vuosien välein. Tietotekniikka ja tallennusjärjestelmät kehittyvä koko ajan nopeammin ja ongelmaksi voi muodostua se, että kymmeniä vuosia vanhoja kirjaamistapahtumia ei enää saada luettua, jos tieto on vain sähköisessä muodossa. Kiinteistön rekisteritietojen yhdenjaksoisuuden ja aukottomuuden varmistamiseksi tiedot olisikin tallennettava myös kirjalliseen muotoon.

Kiinteistöä koskevien rekisteritapahtumien oikeellisuuden varmistamiseksi kiinteistön myyjälle ja ostajalle tulisi lähettää sähköisesti tehdystä rekisterimerkinnästä aina virallinen vahvistus. Näin hän saisi kirjallisen yhteenvedon tapahtuneesta rekisteritietojen muutoksesta ja mikäli siinä olisi virhe, asiaan voitaisiin puuttua mahdollisimman nopeasti.

Kiinteistön kauppakirja on harvoin niin yksinkertainen, että yksityishenkilö pystyy kaikki tarvittavat ehdot siihen lisäämään. Myös kauppahinnan maksaminen ja sen maksun varmistaminen kaupantekotilaisuudessa voi olla yksityishenkilölle liian vaikea tehtävä. Silloin, kun kauppa edellyttää esimerkiksi puolison suostumusta tai kaupassa myyjänä on perikunta, suostumusten ja valtakirjojen kirjaaminen järjestelmään edellyttää erityisiä varmistuksia, kun varsinainen allekirjoitus puuttuu. Oletettavaa on, että asiantuntijan käyttö näissä vaativammissa kaupoissa on edelleen tarpeen myös sähköisessä järjestelmässä ja voi jopa lisääntyä. Tämä huomioon ottaen voitaisiin järjestelmän käyttö alkuvaiheessa antaa vain ammattitaitoisille henkilöille. Silloin saataisiin kokemusta käytön sujuvuudesta ja voitaisiin myöhemmin tehdä päätös laajentaa käyttöoikeus myös yksityishenkilöille.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Anja Tuomola
lainopillinen asiamies