14.8.2017 klo 10:22
Lausunto

Luonnos hallituksen esityksestä laeiksi väylämaksulain ja rataverolain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt lausuntopyynnön hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Lakimuutoksien myötä alennetut väylämaksut ja tavaraliikenteen rataveron poisto pysyisivät voimassa vielä vuoden 2018 ajan. Odotettavissa olevat taloudelliset vaikutukset valtiolle tästä olisivat yhteensä noin 55 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Suomen Yrittäjillä ei ole lakiesitykseen huomautettavaa. Näemme, että teollisuuden kansainvälisestä kilpailukyvystä on tärkeä huolehtia. Haluamme kuitenkin korostaa, että yrityksille suunnattuja tukia tulee tarkastella kriittisesti niiden hyötyihin nähden. Erityisesti kilpailua vääristäviä ja kansantaloudellisesti tehottomia tukia on mahdollisuuksien mukaan karsittava.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät

Mika Kuismanen Sampo Seppänen
pääekonomisti ekonomisti