6.6.2011 klo 11:27
Lausunto

Luonnos kuluttajaoikeuden linjaukseksi: Markkinointiarpajaiset

Kuluttajavirasto

Kuluttajavirasto on valmistellut uutta kuluttajaoikeuden linjausta markkinointiarpajaisista. Linjauksen uudistamisen taustalla on vastikkeellisia markkinointiarpajaisia koskevan kuluttajansuojalain 2 luvun 14 pykälän kumoaminen. Markkinointiarpajaisilla tarkoitetaan hyödykkeen myynnin edistämistä tarjoamalla kuluttajille mahdollisuutta osallistua palkintojen arvontaan, jossa voitto perustuu sattumaan. Yritykset voivat 15.6.2011 alkaen edellyttää, että markkinointiarpajaisiin saavat osallistua vain hyödykkeen ostajat tai ostotarjouksen tekijät.

Pidämme tärkeänä, että kuluttajavirasto toimii linjauksia valmisteltaessa yhteistyössä toimialan ja muiden elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. Suomen Yrittäjät oli mukana markkinointiarpajaisia koskevassa Kuluttajaviraston järjestämässä kuulemistilaisuudessa 12.5.2011. Kuluttajavirasto jatkaa linjauksen valmistelua sidosryhmiltä saatujen lausuntojen pohjalta. Sidostyhmille järjestetään toinen kuulemistilaisuus syksyllä, ja linjaus valmistunee vuoden 2011 loppuu mennessä. Suomen Yrittäjät lausuu valmistelussa olevasta linjauksesta kuulemistilaisuudessa annetun palautteen lisäksi seuraavaa:

Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Kaupallinen viestintä (kaupallinen sananvapaus), kuten tuotteiden ja palvelujen mainonta ja markkinointi, kuuluu sananvapauden piiriin. Pidämme tärkeänä, että tämä lähtökohta huomioidaan myös valmistelussa olevassa linjauksessa niin, ettei ns. kerro kaverille –markkinointia ja sosiaalisen median julkaisutoimintaa rajoiteta perusteettomasti.

Suoramarkkinoinnin kielto-oikeudesta säädetään henkilötietolaissa ja sähköisen viestinnän tietosuojalaissa. Markkinoinnin kielto-oikeutta koskevat asiat kuuluvat tietosuojavaltuutetun toimivaltaan. Vaikka Kuluttajavirasto voi kuluttajansuojalain 2 luvun ja sitä täydentävän asetuksen 601/2008 säännösten sekä oikeuskäytännön nojalla arvioida markkinoinnin sisällön lisäksi myös markkinoinnissa käytettävän menetelmän hyväksyttävyyttä, ei viraston toimivaltaan kuulu tietosuojavaltuutetun toimivaltaan kuuluva suoramarkkinoinnin luvan- tai kiellonvaraisuuden määritteleminen. Viittaamme tässä Asiakkuusmarkkinointiliiton asiasta antamaan lausuntoon.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies