24.10.2014 klo 08:21
Lausunto

Luonnos sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta, asetukseksi vakuutusyhtiölain 10 luvun mukaisessa vakavaraisuuslaskennassa käytettävästä vastaavuuskorjauksesta, asetukseksi vahinkovakuutusyhtiön tasoitusm

Sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamo

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa koskien Solvenssi II -direktiivin (2009/138/EY) täytäntöön panemiseksi laadituista asetusluonnoksista.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät kannattaa hanketta, sillä vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus on yhteiskunnallisesti merkittävä kysymys.

Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa lausuttavina olleisiin asetusluonnoksiin.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti