11.5.2010 klo 14:19
Lausunto

Luonnos tekijänoikeuslain tekniseksi uudistamiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Lausumme kohteliaimmin seuraavaa:

Ministeriössä on virkatyönä valmisteltu luonnos tekijänoikeuslain tekniseksi uudistamiseksi. Lausuntopyyntö liittyy tekijänoikeustoimikunnan mietintöön, josta olemme lausuneet erikseen.

Katsomme, että tekijänoikeuslain luettavuuden parantaminen teknisen uudistuksen avulla on sinänsä kannatettavaa. Mielestämme tekniseksi uudistukseksi riittäisi tässä vaiheessa kuitenkin pykäläotsikkojen lisääminen lakiin.

Säännösnumeroinnin muuttamista emme pidä tarkoituksenmukaisena. Tämä johtaisi mm. tekijänoikeuslainsäädäntöä koskevan oikeuskirjallisuuden ja muun tausta-aineiston hyödyntämisen vaikeutumiseen. Luonnoksesta ilmenee, että esitetystä teknisestä uudistuksesta huolimatta tekijänoikeuslain lukuisat viittaussäännökset pääosin säilyisivät, mutta uuden pykälänumeroinnin johdosta viittaukset tapahtuisivat numeroiltaan eri säännöksiin kuin nykyään. Näin ollen lain tottuneellekin käyttäjälle tekninen uudistus merkitsisi ainakin aluksi lain soveltamisen hankaloitumista. Edellä mainitun perusteella pelkästään teknisistä syistä tapahtuvaa säännösnumeroinnin muuttamista ei pidä toteuttaa.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö