30.9.2016 klo 11:17
Lausunto

Luonnos työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Energiaviraston maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Energiaviraston maksullisiksi suoritteiksi.

Uuden maksuasetuksen sisältö vastaa lähes kokonaan nykyistä asetusta. Ainoana poikkeuksena esitetään muutettavaksi asetuksen 8 § 2 momentin tekstiä liittyen laitoksen päästöoikeustilin käyttömaksun perimistä tilanteissa, joissa edellisen vuoden todennettua päästömäärää ei ole.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa asetusluonnoksen sisältöön. Muistutamme kuitenkin, että suoritteista perittävissä maksuissa tulee huolehtia siitä, että ne eivät ole ylikatteellisia.

Suomen Yrittäjät

Mika Kuismanen Sampo Seppänen
pääekonomisti ekonomisti