12.8.2015 klo 14:43
Lausunto

Luonnos työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Energiaviraston maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Energiaviraston maksullisiksi suoritteiksi. Asetusluonnoksessa säädettäisiin tietyistä kouluttajan hyväksymiseen liittyvien maksullisinten suoritteiden suuruudesta ja korotettaisiin joitakin maksuja vastaamaan paremmin kyseisiin maksuihin kohdistuvia kuluja.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa asetusluonnoksen sisältöön. Muistutamme kuitenkin, että suoritteista perittävissä maksuissa tulee huolehtia siitä, että ne eivät ole ylikatteellisia.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti