17.10.2014 klo 10:33
Lausunto

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi maaseudun yritystuesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Suomen Yrittäjät pitää lähtökohtaisesti tärkeänä sitä, että maaseutua kehitetään myös yritystoiminnan näkökulmasta. On kannatettavaa, että maaseutualueilla maatalouden ulkopuoliseen yritystoiminnan aloittamiseen kannustetaan ja sitä tuetaan. On yhtä lailla tärkeää, että olemassa olevan yrityksen liiketoimintaa uudistetaan ja samalla tarkastellaan ansaintamalleja menestyksen turvaamiseksi. Menestyvät yritykset luovat mm. uusia työpaikkoja ja kasvattavat elinvoimaa alueilla.

Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan, että meillä ei ole varsinaisia muutosesityksiä luonnokseen.

Haluamme todeta, että pidämme seuraavia uudistuksia lähtökohtaisesti tervetulleina:

  • investointitukien lisäksi käyttöön otetaan uutena tukimuotona liiketoimintasuunnitelman perusteella myönnettävä yrityksen perustamistuki, jossa otetaan käyttöön yksinkertaistetuista kustannusmalleista kertakorvaus
  • asetusluonnos mahdollistaa myös osamaksurahoituksen käyttämisen aiempaa laajemmin
  • tukea voidaan myöntää maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittavien maatalousyritysten ja mikroyritysten lisäksi pienille yrityksille

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Hannamari Heinonen
elinkeinopoliittinen asiamies

Lisätietoa Hannamari Heinonen, elinkeinopoliittinen asiamies, puh. 050 567 3395,
hannamari.heinonen@yrittajat.fi