14.5.2008 klo 14:42
Lausunto

Luonnos viestintämarkkinalain muuttamisesta (kytkykauppa)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi viestintämarkkinalain sääntelyä siten, että päätelaitteen ja matkaviestinverkon liittymää koskevien sopimusten kytkeminen toisiinsa olisi jatkossakin mahdollista. Ilman nyt esitettävää sääntelyä kytkykauppa tulisi kielletyksi huhtikuun 2009 alusta.

Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa esityksestä. Kytkykaupan kieltäminen ilman perusteltua syytä olisi markkinaehtoisen toiminnan estämistä. Tiedossamme ei ole, että nykyisin voimassa oleva lainsäädäntö olisi aiheuttanut yrityksille negatiivisia taloudellisia tai muita vaikutuksia. Voitaneen siten olettaa, ettei kytkykaupan salliminen jatkossakaan vaikuttaisi haitallisesti yritysten toimintaympäristöön ja liiketoimintaan. Pikemmin voidaan arvioida, että erilaisten tuotteiden ja palveluiden monipuolisuus lisää asiakkaiden mahdollisuuksia valita kulloiseenkin tarpeeseen sopiva kokonaisuus.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Janne Makkula
lainopillinen asiamies