6.10.2010 klo 15:10
Lausunto

Meriklusteri

Eduskunnan talousvaliokunta
Merja Puska

Vuoden 2011 talousarvion meriklusterin määrärahat ovat poikkeavan suhdannehäiriön vallitessa perusteltuja. Tulevina vuosina tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota toimiin, jotka estäisivät valtioiden toimialalle kohdistuvan epäterveen tukipolitiikan jatkumisen.

Vuosi 2011 on tilausvajeen johdosta ongelmallinen varsinkin Turun seudulle. Ongelmien laajuus ja kesto ilmenevät vasta viiveellä.

Talousarvio sisältää useita henkilöstölle sekä verkostoyrityksille suunnattuja erityistoimia. Tilannetta tulisi kuitenkin arvioida tarkemmin vielä 2011 lisätalousarvioissa, kun lomautettujen ja irtisanottujen määrän kasvu selviää sekä yrityksille suunnatut hankesuunnitelmat täsmentyvät.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja