23.3.2016 klo 08:33
Lausunto

Metsähallitusta koskeva valtioneuvoston asetus

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Metsähallituksesta.

Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan asiasta seuraavan.

Metsähallituksen hallituksen kokoonpano (1 §)

Koska asetuksella voidaan lähinnä antaa lakia tarkentavia teknisluontoisia määräyksiä, rajoitumme tässä lausunnossamme kommentoimaan kahta asiaa: liikelaitoksen hallituksen kokoonpanoa sekä asetettavien neuvottelukuntien kokoonpanoja.

Metsähallituslakia on tarkoitus täsmentää asetuksen 1 §:ssä siten, että hallituksen jäsenellä tulee olla Metsähallituksen yleistehtävien tai liiketalouden asiantuntemusta. Nämä vaatimukset ovat mielestämme asianmukaisia. Katsomme lisäksi, että hallituksen jäseniä valittaessa on tarpeen ottaa huomioon Metsähallituksen toiminnasta aiheutuvat vaikutukset ja niiden kohdentuminen. Toiminnan vaikuttavuus on suurimmillaan pohjoisimmassa Suomessa, ja tämän tulee näkyä myös hallituksen kokoonpanossa.

Maakunnalliset neuvottelukunnat (5 §)

Asetuksen mukaan maa- ja metsätalousministeriö asettaa neuvottelukunnat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun sekä Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle. Neuvottelukuntiin kutsuttaisiin muun muassa alueiden ”elinkeinoelämän” edustus.

Suomen Yrittäjät katsoo, että maakuntien elinkeinoelämän mahdollisimman laaja-alaisen ja kattavan edustuksen turvaaminen edellyttää jäsenehdokkaiden pyytämistä neuvottelukuntiin Suomen Yrittäjien asianomaisilta aluejärjestöiltä.

Saamelaisten kotiseutualueen neuvottelukunnat (6 §)

Asetuksen mukaan maa- ja metsätalousministeriö asettaa neuvottelukunnat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueille. Myös näihin neuvottelukuntiin kutsuttaisiin ”elinkeinoelämän” edustus mukaan.

Suomen Yrittäjät katsoo, että näissä kuntakohtaisissakin neuvottelukunnissa tulee turvata paikallisten yrittäjien laaja-alainen ja kattava edustus, mikä edellyttää jäsenehdokkaiden pyytämistä neuvottelukuntiin Suomen Yrittäjien asianomaisilta paikallisyhdistyksiltä.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus Antti Neimala

toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja