7.11.2014 klo 10:55
Lausunto

Pyyntö sähköisen asioinnin lisäämiseksi verohallinnossa

Verohallinto

Tiivistelmä

Pyydämme Verohallintoa käynnistämään valmistelutyön verovelvollisille lähetettävien selvityspyyntö- ja muiden kuulemiskirjeiden muuttamiseksi saataville myös sähköisesti. Verovelvollisen olisi myös voitava antaa oma vastauksensa Verohallinnolle paperivaihtoehdon ohella sähköisesti.

Tausta

Tilanteessa, jossa veroviranomainen tarvitsee lisätietoja verovelvolliselta (esim. selvityspyynnöt), tai aikoo viestiä oman tulkintansa käytettävissä olevien tietojen perusteella tekemästään johtopäätöksestä (veroilmoituksesta poikkeamiskirjeet) verovelvollinen saa nykyisin paperisen kirjeen Verohallinnolta. Verovelvollisen on myös annettava vastauksensa paperimuodossa. Asiaan liittyy hankaluutta mm. seuraavin tavoin:

1) Vastausaika on usein kaksi viikkoa, ja kirje tulee toisen luokan postissa. Vaikka jatkoaikaa usein saa melko joustavasti, herättää jo valmiiksi ärtymystä, kun reagointiaikaa annetaan epärealistisen vähän. Ongelma korostuu lomakaudella, jolloin yritysten säännönmukaista tuloverotusta koskevat kyselyt pääsääntöisesti liikkuvat.
2) Verohallinto edellyttää yhä enenevässä määrin verovelvollisten antavan lakisääteiset ilmoituksensa sähköisesti. Sähköiset ilmoitukset ovat pakollisia mm.
– EU-kaupan alv-yhteenvetoilmoituksissa
– rakentamisen urakka- ja työntekijäilmoituksissa
– tietyissä vuosi-ilmoituksissa
Lisäksi usean muun ilmoituksen antaminen paperilla on sähköisyyttä epäedullisempaa mm. määräaikojen vuoksi. On epäsymmetristä, ettei sähköisyys toimi yhteydenpidossa molempiin suuntiin.
3) Useissa käytännön tilanteissa asiaa hoitavan Verohallinnon virkailijan vaihtuessa esiintyy tilanteita, ettei kaikki verovelvollisen jo toimittama materiaali löydy heti uuden virkailijan käyttöön. Sama voi tapahtua yrityksen päässä tapahtuvissa henkilövaihdoksissa. Verovelvolliset postittelevat tällöin samoja selvityksiä uudelleen. Jos annetut selvitykset ja selvityspyynnöt pysyisivät sähköisesti arkistoituna esimerkiksi verotilin online-palvelussa, ne löytyisivät nopeammin.

Ehdotuksemme

Tasapuolisuuden vuoksi, joustavuuden lisäämiseksi ja hallinnollisten kustannusten säästämiseksi esitämme sähköisyyttä lisättäväksi veroviranomaisen ja verovelvollisen väliseen kommunikointiin.

Sähköisesti asioivilla verovelvollisilla on yleensä Katso-tunniste sekä verotilin online-palvelu, ja aina vähintään sähköpostiosoite. Ilmoitus saapuneesta selvityspyynnöstä tai muusta viranomaisviestistä voisi saapua verovelvollisen sähköpostiosoitteeseen, samaan tapaan kuin verkkopankit ilmoittavat saapuneesta e-laskusta. Itse selvityspyyntö, ja siihen vastaaminen voisi tapahtua esimerkiksi kirjautuneena Katso-tunnisteella verotilin online-palvelussa. Samaa väylää kulkisivat lisäaikapyynnöt vastauksineen.

Yrittäjät kaipaavat Verohallinnolta omaa virkailijaa, joka tuntisi juuri heidän tilanteensa. Silloin kun tämä ei ole mahdollista, auttaisi myös se, että jo käyty kirjeenvaihto arkistoituisi palveluun automaattisesti. Tällöin olisi helpompi todeta, mitä tietoja asiassa on aiemmin toimitettu. Sähköisen asioinnin tulisi olla valittavissa oleva vaihtoehto yritykselle, joka tahtoo niin toimia.

Osallistumme mielellämme tarvittaessa asian valmistelutyöhön Verohallinnossa.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Anna Lundén
johtaja

Lisätietoja antaa veroasiantuntija Satu Grekin
p. 050 550 3488, satu.grekin@gmail.com