28.5.2014 klo 09:16
Lausunto

Satamalainsäädännön uudistaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi yksityisistä yleisistä satamista annetun lain sekä kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain kumoamisesta. Lausuntonaan Suomen Yrittäjät esittää asiasta seuraavan.

1. Esityksen sisältö

Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa ehdotetuista muutoksista, joiden johdosta satamatoiminnan sääntely erikseen loppuu. Muun muassa julkisen ja yksityisen sektorin taloudellisen toiminnan kilpailuneutraliteetin varmistaminen edellyttää ehdotetunlaista muutosta.

2. Esityksen vaikutukset

Luonnoksessa on hyvin niukka arvio esitettävien muutosten vaikutuksista. Jatkovalmistelussa vaikutusten arviointia on syytä täsmentää, sillä satamien tehokas toiminta on olennainen osa yritysten tarvitsemia logistiikkapalveluita. Ei ole riittävää kertoa esityksessä, kuinka monta satamaa Suomessa toimii, vaan esityksen perusteluissa on valotettava, kuinka merkittävästä toiminnasta on kysymys. Satamien läpi vuosittain menevät tavaravirrat ovat huomattavia, ja tämän taloudellisen merkityksen tulee käydä esityksestä selkeästi ilmi.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Antti Neimala
varatoimitusjohtaja