Lausunnot

Maksuehtolain muuttaminen. Työryhmän mietintö

3.6.2022 klo 16:00
Lausunto

Oikeusministeriö Oikeusministeriö pyytää Suomen Yrittäjiltä lausuntoa maksuehtotyöryhmän mietinnöstä. Mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi lakia kaupallisten sopimusten maksuehdoista (30/2013, jäljempänä maksuehtolaki). Lisäksi lakiin…

Lausunto tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle

2.6.2022 klo 14:08
Lausunto

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt lausuntoa tasa-arvovaltuutetun eduskunnalle laatimasta kertomuksesta. Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua…