Lausunnot

U 106/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta pääomamarkkinoiden houkuttelevuuden lisäämiseksi yrityksille EU:ssa sekä pienten ja keskisuurten yritysten listautumisten helpottamiseksi (Listing Act)

17.2.2023 klo 12:55
Lausunto

Eduskunnan talousvaliokunta Komissio antoi joulukuussa 2022 lainsäädäntöpaketin pääomamarkkinoiden houkuttelevuuden lisäämiseksi yrityksille EU:ssa sekä pienten ja keskisuurten yritysten listautumisten helpottamiseksi. Keskeiset…