Lausunnot

Polttoaineveron alentaminen

3.2.2023 klo 16:00
Lausunto

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto KAA 11/2021 Kansalaisaloitteessa ehdotetaan lainvalmisteluun ryhtymistä nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta ja valmisteveron laskemisesta nykyisestä vuoden…

U 101/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksukyvyttömyyslainsäädännön harmonisoinnista (maksukyvyttömyysdirektiivi II)

31.1.2023 klo 16:00
Lausunto

Eduskunnan lakivaliokunta Eduskunnan lakivaliokunta pyytää Suomen Yrittäjiltä lausuntoa komission maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisointia koskevasta direktiiviehdotuksesta (Insolvency III). Direktiiviehdotus sisältää säännöksiä takaisinsaannista, pesänhoitajan…