21.3.2002 klo 14:58
Lausunto

Suomen Yrittäjien Järventaus kannustaa kuntia ja yrityksiä yhteistyöhön julkisten palveluiden kilpailuttamisessa – Ministeri Sasin työryhmältä hyviä ehdotuksia

TIEDOTE
21.3.2002

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus kannustaa julkisten palveluiden tuotannossa kuntia entistä tiiviimpään yhteistyöhön muiden kuntien ja palveluita tuottavien yritysten kanssa. Vain näin voidaan Järventauksen mukaan taata sekä palveluiden laatu että tehokkuus tulevina vuosina, kun huoltosuhde väestön vanhenemisen myötä heikkenee. Järventaus puhui Kuntaliiton tänään Helsingissä järjestämässä keskustelutilaisuudessa kuntien ja kuntayhtymien johtajille.

– Toimivat markkinat eivät synny itsestään. Tarvitaan asiakkaalle lisää valinnanmahdollisuuksia. Maantieteellisesti toimivien markkinoiden luominen esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalle edellyttää kuntien välisen yhteistyön lisäämistä. Myös yritysten on verkostoiduttava ennakkoluulottomasti riittävän tarjonnan aikaansaamiseksi, Järventaus sanoi.

Järventaus muistuttaa, että yksityisen palvelutuotannon osuus ei ole kehittynyt odotetulla tavalla. Palvelurakenteiden uudistamisen avaimet ovat suurelta osin kuntien käsissä.

– Markkinoiden kehittäminen ja hyödyntäminen olisi nähtävä kuntatasolla strategisena toimena. Kunnilla on jo nykyisellään paljon liikkumavaraa järjestäessään palveluja kuntalaisille, hän muistutti.

Järventauksen mukaan palvelutuotannon kehittyminen edellyttää kilpailuttamisosaamista puolin ja toisin, henkilöstön pitämistä ajan tasalla, läpinäkyvyyden lisäämistä tuottajan ja tilaajan rooleja eriyttämällä sekä palveluiden kustannuslaskennan ja laatukriteerien kehittämistä.

– Tänään julkistettu ministeri Sasin kilpailupoliittisen työryhmän loppuraportti sisältää joukon hyviä kuntien palvelurakenteen uudistamista tukevia ehdotuksia. Valtion on otettava asiassa selkeä veturin rooli ja varmistettava, että ehdotukset toteutetaan myös käytännössä.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jussi Järventaus, Suomen Yrittäjät ry, p. (09) 2292 2950
johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät ry, p. (09) 2292 2967
viestintäpäällikkö Petri Nieminen, Suomen Yrittäjät ry, p. 050 547 7495

OnLine uutiset
toimitus@suomen.yrittajat.fi
Puhelin (09) 2292 2952