23.10.2015 klo 09:07
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto ajokorttien kaksoiskappaleidn antamiseen liittyvistä muutosehdotuksista

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitys-luonnoksesta ajokorttilain muuttamisesta pitkäaikaisten, 70 ikävuoteen voimassa olevien ajokorttien kaksoiskappaleiden antamiseen liittyen. Kaksoiskappaletta voidaan joutua hakemaan esimerkiksi ajokortin varastamisen ja korvaavaa ajokorttia esimerkiksi nimenmuutoksen vuoksi.

Muutosehdotuksen taustalla on Euroopan komission käynnistämä rikkomusmenettely. Komissio katsoo, ettei Suomessa käytössä oleva menettely, jossa ajokortin kaksoiskappaleen tai korvaavan ajokortin voimassaoloaika on sama kuin alkuperäisen ajokortin voimassaoloaika, vastaa ajokorttidirektiivissä säädettyjä määräaikoja. Näin Suomi joutuu korjaamaan lainsäädäntöään siten, että myös ajokorttien kaksoiskappale tulee antaa uusien voimassaolosäädösten mukaisesti.

Ajokorttien voimassaoloajan lyheneminen lisäisi ajokorttien uusimis-kertoja. Tämä aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Kustannuksia syntyisi etenkin raskaan kaluston ajo-oikeuden haltijoille, sillä raskaan kaluston ajokortit jouduttaisiin uusimaan viiden vuoden välein.

Suomen Yrittäjien mielestä on sinänsä tarpeetonta lisätä sääntelyä asiassa. Lisäksi on yksilön kannalta epäoikeudenmukaista se, että esimerkiksi ajokortin häviäminen tai varastaminen saattaa lyhentää ajo-oikeuden voimassaoloaikaa.

Nykyisin poliisin perimä maksu ajokorttien uudistamisesta on 42 euroa. Toimivalta ajokorttien myöntämisessä siirtyy vuoden 2016 alusta Liikenteen turvallisuusvirastolle ja sen perimät maksut vahvistetaan erikseen.

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että ajokortin kaksoiskappaleen uusimisesta aiheutuvat kustannukset eivät saa oleellisesti ylittää ajokortin käsittelystä ja muusta hallinnosta aiheutuvia kustannuksia. Myös palvelun tulee olla helposti saatavissa kaikkialla Suomessa.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus Veli-Matti Lamppu
toimitusjohtaja johtaja